Våre tjenester

Regnskapstjenester

 • Rapportering
 • Årsoppgjør og selvangivelse
 • Fakturering
 • Avstemming og dokumentasjon
 • Andre offentlige oppgaver

Styrebistand

Styrer er pålagt å sette seg inn i formalia som aksjeloven. Dette kan oppleves som belastende og tidkrevende. Dette kreves ivaretatt uavhengig av selskapets størrelse så lenge dette er registrert som et aksjeselskap. Vi kan bidra med å skrive lovpålagte protokoller, forberedelse av styremøte og gjennomføring, samt analyser og annet styrerådgivning.

Tripletex

Tripletex består av mange ulike moduler, og du velger de du trenger. Alle modulene er sømløst integrert med hverandre, og på denne måten passer Tripletex til alle - fra de små til de store firmaene.

Med Tripletex har du alltid full kontroll over bedriftens fakturaer og regnskap med et system som er befriende enkelt å forstå. Tilpass lønnsutbetaling etter din bedriftsbehov, og før reiseregninger og ansatteutlegg direkte i løsningen.
Med Tripletex' effektive prosjekt- og timeføringssystem har du full oversikt over alle bedriftens prosjekter til enhver tid. Les mer hos Tripletex sin hjemmeside.

Etablere eget firma

Har du tenkt å etablere firma eller starte for deg selv. Vi kan hjelpe deg med blant annet veiledning innen lovverk, regler og økonomi. Vi kan også hjelpe deg med:

 • Registrering i offentlige registre
 • Utvelgelse og etablering av selskapsform
 • Kontakt med revisor
 • Årsregnskap og selvangivelse
 • Regnskapsførsel, avgiftsberegning og rapportering
 • Registrering av offentlige rapporter

Regnskapstjenester


Lønnstjenester


Etablering av firma


Styrebistand


Budsjettering


Faktura og inkasso